HOME OUDERINFO OVER ONS ChECKLIST STEUN ONS CONTACT

Viaans Dictee, Kinderdictee en diner

Datum:               Donderdag 21 november 2019 Locatie:              Oosterlicht College Binnenkomst:     19.30 - 20.00 uur (diner: 18.00 - 19.30) Dictee:               20.00 - 20.30 uur (kinderdictee: 16.00 - 17.30)                           Pauze Prijsuitreiking:   21.15 uur                           Meer informatie

Laat alle kinderen meedoen!

Kinderen verdienen een goede start. Met kansen om zich te ontplooien en zich sociaal te ontwikkelen. Lang niet alle kinderen krijgen die kansen. Hun ouders kunnen het lidmaatschap van verenigingen of een schoolreis soms niet betalen. Leergeld helpt deze kinderen door voetbalschoenen te kopen of muziekles te vergoeden. Want nu meedoen is straks meetellen.

Dichtbij

Korte lijnen zorgen ervoor dat leergeld snel effectief kan helpen. Wij werken met intermediairs uit de eigen lokale gemeenschap. Dit zijn door ons opgeleide vrijwilligers die bij gezinnen thuis langsgaan om daar de (financiële) situatie te beoordelen.

Voor elkaar

Leergeld wil zoveel mogelijk kinderen helpen met beschikbaar gestelde middelen. Daarom bouwen we lokale netwerken. Met behulp van het bedrijfsleven en serviceclubs kunnen we tegen geringe kosten belangrijke zaken voor kinderen regelen, zoals sportschoenen, een tweedehands fiets of een verjaardagstraktatie. Wie helpen we? Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.
Vianen

Welkom bij Stichting Leergeld Vianen

Sinds 2 april 2014 is Stichting Leergeld Vianen officieel opgericht. Met de ingezamelde gelden kan de stichting kinderen uit gezinnen in Vianen en de kernen met financiële problemen geldelijke ondersteuning bieden bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
HOME